Mari Kuipers Toernooi 2024

Geachte biljartliefhebbers

Het volgende (2e) Mari Kuiperstoernooi is van start gegaan en telt 34 teams die een gooi naar de titel gaan doen.

Kijk op deze pagina voor het verloop van  het toernooi.

De oergezellige prijsuitreiking vindt plaats op woensdagmiddag 22 mei, of een week later. 

Onze oud secretaris Mari Kuipers. Zijn foto hangt ook in de biljartzaal. We zullen Mari altijd blijven herinneren als een zeer betrokken persoon die zich op indrukwekkende wijze heeft in gezet voor onze club.


Rien van Overdijk benoemd tot erelid

Onze voormalige penningmeester is tijdens de ALV van 8 januari j.l. benoemd tot ERELID van onze vereniging.

Nadat Rien herhaaldelijk had aangegeven te willen stoppen als bestuurslid is dat er afgelopen zomer toch van gekomen. De andere werkzaamheden blijft hij zoveel mogelijk voortzetten, al gaat hij de coördinatie van de PK wedstrijden in de Mand ook afbouwen. Allemaal, gezien zijn leeftijd, terechte beslissingen. Maar wel een gemis. Rien was en is het gezicht van onze club en we zijn hem dan ook heel veel dank verschuldigd. Het was voor het bestuur totaal niet moeilijk om te beslissen de vergadering te verzoeken hem als erelid te benoemen. Het voorstel werd unaniem aangenomen.   

De tekst op zijn oorkonde betreffende zijn verdienste is als volgt:

 

 

Rien is sinds 2010 lid en was vanaf 15 september 2016 tot 16 juli 2023 penningmeester. Daarnaast zet Rien zich in voor onder meer het jaarlijks MK Toernooi, de onderlinge competities en de PK wedstrijden in de Mand.

Ook was Rien de drijvende kracht bij het vinden van sponsors. Daarmee heeft Rien een enorme bijdrage geleverd aan een kerngezonde financiële situatie.

In de jaren als bestuurslid verzorgde hij de redactie van ons clubblad. Maakte vele wedstrijdverslagen, zorgde voor een gevarieerde vulling met nuttige informatie.

Als teamleider onderhoud hij tot op heden de communicatie met zijn teamspelers.

Rien is een verdienstelijk biljarter en beoefent bijna dagelijks zijn geliefde biljartsport in ons clubgebouw.

 

 

We feliciteren Rien hartelijk met dit erelidmaatschap en hopen uiteraard dat hij de taken die hij nog kan ( de wil is er altijd) zoveel mogelijk met liefde mag blijven uitvoeren.

Het bestuur.

 

Lid worden

De vereniging heeft ten doel; het bevorderen van creatief biljarten van ouderen, vijftig plussers (50+). Van deze doelstelling kan bij besluit van de algemene vergadering, voor wat de leeftijd betreft, afgeweken worden voor maximaal 20% van het aantal leden.

Bovenstaande is artikel 2 van onze statuten. Momenteel hebben we geen spelers/speelsters jonger dan 50 jaar. 

Heeft u interesse om lid te worden van een gezellige biljartvereniging dan kunt u zich aanmelden. Onze contactgegevens staan in het clubblad

De contributie bedraagt € 75 per jaar. U staat dan bij de KNBB als lid ingeschreven.

voor dit lidmaatschap kunt u buiten de vakantieperiodes door de week:

  • 's middags vrij biljarten
  • U kunt aan de onderlinge competities meedoen
  • in de door de biljartbond georganiseerde districtscompetitie spelen(dagcompetitie)
  • meedoen aan de door de KNBB georganiseerde persoonlijke kampioenschappen libre - bandstoten - driebanden. Diverse niveaus.
  • deelname aan Mari Kuipers Nederlaag Toernooi.

    Er is ook een lidmaatschap waarvoor u maar € 45 contributie betaald. Dan kunt u alleen niet meespelen in door de KNBB georganiseerde evenementen.

interessante websites: